Πού θα βρείτε τον αριθμό ανταλλακτικού

Βρείτε τον αριθμό του ανταλλακτικού στο εγχειρίδιο χρήσης.

Στο συνημμένο εγχειρίδιο υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα ανταλλακτικών. Αυτό έχει τη μορφή ενός πενταψήφιου αριθμητικού κωδικού.