Πολιτική απορρήτου

Αρχές προστασίας προσωπικών και άλλων επεξεργασμένων δεδομένων

Κατά τη χρήση του intexcompany.gr να μας εμπιστεύεστε με εμπιστοσύνη τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάνουμε τα πάντα για να μην απογοητεύσουμε την εμπιστοσύνη σας. Γι’ αυτό θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή σας.

Αυτές οι αρχές περιγράφουν ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα συμπεριλαμβάνομε και πώς μπορείτε να το επηρεάσετε. 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 110/2019 CΣυλ. για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ως εφεξής «Νόμος»).

 

Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας;

Χειριστής των υπηρεσιών του ιστότοπου “intexcompany.gr” είναι η Intex Trading s.r.o., με έδρα στη Benešovská 1863/23, Vinohrady, 101 00 Πράγα 10, Αριθμός ID: 26150808, τηρούμενη στο Πρωτοδικείο στην Πράγα υπό αριθ. φακέλου C 74759, e-mail: info@intexcompany.gr, αριθ. τηλ.: +420 267 312 645 (ως εφεξής «Χειριστής» ή „Intex“) και ως διαχειριστής θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Σε περίπτωση που ζητείτε ανταλλακτικά ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω δελτίου επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας και τα δεδομένα, που παρέχετε στο αίτημά σας (δηλ. ιδίως τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την ερώτησή σας).

Σε περίπτωση, που έχετε εγγραφεί στο δικό μας newsletter, επεξεργαζόμαστε την e-mail διεύθυνση σας.

Σε περίπτωση, που είσαστε επισκέπτης του ιστότοπού μας, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP σας, από την οποία η τερματική σας συσκευή αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στις εφαρμογές για κινητά, επίσης δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αρχείων cookies (στην περίπτωση διαδικτυακών υπηρεσιών) ή άλλων διαδικτυακών αναγνωριστικών κωδικών, όπως ιδίως είναι πληροφορίες για την τελική σας συσκευή (τύπος προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμισή του, λειτουργικό σύστημα συσκευής), δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού, γενικές πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε ή τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιήσατε κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Αρχές χρησιμοποίησης των cookies.

 

Ποιες πηγές χρησιμοποιούμε για να λάβουμε δεδομένα για εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα, που θα επεξεργαστούμε για εσάς, τα λαμβάνουμε συνήθως απευθείας από εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, όταν δηλώνεστε στο newsletter, με την επικοινωνία μέσω  δελτίου επικοινωνίας, ή στο πλαίσιο ειδικής επικοινωνίας (γραπτής ή τηλεφωνικής).

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις (ιδίως κατά την είσπραξη οφειλόμενων ποσών), ενδέχεται επίσης να αναζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και από ανοικτές πηγές, καταλόγους και μητρώα, όπως το εμπορικό μητρώο, επαγγελματικό μητρώο, μητρώο αφερεγγυότητας κ.λπ.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στην περίπτωση της ζήτησης (προσφοράς) σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για την διεκπεραίωση της.

Σε περίπτωση εγγραφής στο newsletter, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση e-mail για την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας μας και τη διανομή των newsletter.

Στην περίπτωση επεξεργασίας των cookies, πρόκειται ιδίως για την προσβασιμότητα των σελίδων, την ανάλυση του ιστού και τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ – περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο Αρχές χρησιμοποίησης των cookies.

Επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα σας για τους σκοπούς:

 • ανάλυσης και βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας
 • αποθήκευσης της προσωπικής ρύθμισης στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προϊόντος.
 • διασφάλισης της ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων μας έναντι των εξωτερικών επιθέσεων ή κακής χρήσης από τους χρήστες.
 • αποστολής επιχειρηματικών μηνυμάτων και περιεχομένων newsletter.
 • προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων μας (π.χ. σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης  σχετικά με τις υπηρεσίες μας).

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή σε εμάς. Επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες μας, στους οποίους εμπιστευόμαστε τα δεδομένα σας και οι οποίοι είναι σε θέση να διασφαλίσουν τέτοια τεχνική και οργανωτική ασφάλεια των δεδομένων σας, ώστε να μην μπορεί να προκύψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση στα δεδομένα σας ή για άλλη κακή χρήση τους. Η προστασία των δεδομένων σας είναι προτεραιότητά μας. Όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο τις έχουμε θέσει στη διάθεσή τους.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ανάλογα με τη φύση της υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει, είναι:

 • άτομα, στα οποία παρέχουμε δεδομένα με σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας των ιστότοπων μας (για περισσότερα σχετικά, δείτε τις Αρχές σχετικά με τη χρήση των cookies).
 • άτομα, που διασφαλίζουν τεχνική λειτουργία συγκεκριμένης υπηρεσίας για εμάς ή διαχειριστές τεχνολογιών (ιδίως υπηρεσιών IT), τα οποία χρησιμοποιούμε για τις υπηρεσίες μας: VSHosting s.r.o.,
 • άτομα, τα οποία διασφαλίζουν επαρκή ασφάλεια και ακεραιότητα των υπηρεσιών μας και των ιστότοπων και επίσης την ασφάλεια αυτήν την ελέγχουν τακτικά.
 • φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων διαφήμισης σε σχέση με τη στοχευμένη διαφήμιση (για περισσότερα σχετικά, δείτε τις Αρχές σχετικά με τη χρήση των cookies)
 • φορείς εκμετάλλευσης τεχνικών λύσεων, χάρη των οποίων μπορούμε να εμφανίζουμε για σάς μόνον σχετικό περιεχόμενο και διαφήμιση.
 • άλλοι πάροχοι νομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, τους οποίους χρησιμοποιούμε για την εξασφάλιση εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των πελατών, των χρηστών και των επιχειρηματικών μας εταίρων.
 • Υπό ορισμένες, επακριβώς καθορισμένες προϋποθέσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των έγκυρων νομικών κανονισμών, π.χ. στην Αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας, ή σε άλλες αρχές δραστήριες στην ποινική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου των εξειδικευμένων μονάδων (Μονάδα ανίχνευσης οργανωμένου εγκλήματος, Τελωνειακή αρχή, κλπ.) και σε άλλους φορείς δημόσιας διοίκησης. 

Διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε λεγόμενες τρίτες χώρες;

Δεδομένου, ότι παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου συμβαίνει συχνά η μεταφορά των δεδομένων σε όλο τον κόσμο, μπορεί να συμβεί, ότι στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών ή στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβάζονται στις λεγόμενες τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι ο παραλήπτης ή ο εκτελών της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων δεσμεύεται από τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε άλλες εξαιρέσεις από τέτοιες μεταφορές που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (για παράδειγμα εκπλήρωση της σύμβασης ή η συγκατάθεσή σας, ή άλλες κατάλληλες διασφαλίσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων).

How long do we process your personal data?

Στην περίπτωση της απαίτησής σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωσή της, και εάν δεν συμφωνήσουμε για περαιτέρω συνεργασία, τότε όχι περισσότερο από 6 μήνες από τη λήξη της επικοινωνίας μας.

Εάν έχετε εγγραφεί στο newsletter μας, θα επεξεργαστούμε τη δική σας e-mail διεύθυνση για περίοδο 2 ετών από την χορήγηση της συγκατάθεσής σας, εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή αντιθέτως δεν μας την παρατείνετε.

Σε περίπτωση, που σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και έχουμε συμβατική σχέση μαζί σας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης  και περαιτέρω για περίοδο 10 ετών από την παροχή της εκπλήρωσης, ή για εύλογο χρονικό διάστημα για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την εφαρμογή απαιτήσεων για την ελαττωματική παροχή ή της ευθύνης για την προκληθείσα ζημία.

Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο της σύνδεσης του λογαριασμού στην υπηρεσία μας. Ωστόσο, μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, στην περίπτωση αυτή αναγράψτε μας στο gdpr@intexcompany.gr. Εάν ο λογαριασμός ακυρωθεί, αποθηκεύονται για εύλογο χρονικό διάστημα μόνο τα βασικά δεδομένα αναγνώρισης και δεδομένο σχετικά με τον λόγο, για τον οποίο τερματίστηκε η εγγραφή ή τα δεδομένα, που αποτελούν μέρος των λειτουργικών προκαταβολών. 

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας;

Ναι, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αλλά μόνο για τους σκοπούς:

 • παροχής υπηρεσίας ή ενός προϊόντος (εκτέλεση της σύμβασης συναπτόμενης μεταξύ μας, με το ότι τη σύμβαση την παριστάνει και η πραγματική χρήση ορισμένης υπηρεσίας, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε υπογραφή).
 • εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων, που απορρέουν για εμάς από τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς (π.χ. είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε τα δεδομένα λειτουργίας και τοποθεσίας βάσει του νόμου αριθ. 127/2005 Συλ., για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). ή
 • για την επεξεργασία, που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έγκυρων συμφερόντων μας (π.χ. για το άμεσο μάρκετινγκ, διασφάλιση της ασφάλειας των ιστοτόπων μας).

Η δυνατότητα και η νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας απορρέει απευθείας από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία. 

Σε ποια βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στην περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την διεκπεραίωση της απαίτησης, τη σύναψη σύμβασης και την εκπλήρωση σύμβασης και την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, πρόκειται για την επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο β) του GDPR.

Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (ιδίως των λογιστικών και φορολογικών) πρόκειται για την επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του GDPR.

Σε περίπτωση επεξεργασίας της e-mailo διεύθυνσή σας βάσει της εγγραφής σας στο newsletter πρόκειται για την επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείου a) του GDPR – δηλαδή, βάσει της συγκατάθεσής σας.

Σε περίπτωση που είστε πελάτης μας, μας επιτρέπει η διάταξη του § 7 παρ. 3 του νόμου αριθ. 480/2004 Συλ., για ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας πληροφοριών, να συμπεριλάβουμε την e-mail διεύθυνσή σας στη διανομή νέων, εκτός εάν μας το έχετε απαγορεύσει. Από τη διανομή αυτή, μπορείτε φυσικά να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

Στην περίπτωση της ανάλυσης του ιστότοπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, της επεξεργασίας της διεύθυνσης IP, της διεκδίκησης των αξιώσεών μας κ.λπ. βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο f) του GDPR – δηλαδή βάσει του λεγόμενου έννομου συμφέροντος. Κατά της εν λόγω επεξεργασίας μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Στην εταιρεία μας δεν συμβαίνει λήψη αυτόματων αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που μας παρέχετε, προστατεύονται με τυπικές διαδικασίες και τεχνολογίες. Ελέγχουμε τακτικά, εάν το σύστημα δεν περιέχει αδύναμα σημεία και δεν έχει εκτεθεί σε επίθεση και χρησιμοποιούμε τέτοια μέτρα ασφαλείας, για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, παρέχουν επαρκή ασφάλεια. Τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας ενημερώνονται τακτικά.

Για την καλύτερη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και τα ευαίσθητα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του ιστότοπού μας. Ωστόσο, χωρίς τη βοήθειά σας και την υπεύθυνη συμπεριφορά σας, δεν είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε πλήρως την ασφάλεια των δεδομένων σας. Επομένως, βοηθήστε μας να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας ασφαλή, κρατώντας μυστικούς τους μοναδικούς σας κωδικούς πρόσβασης και άλλες πληροφορίες πρόσβασης στις υπηρεσίες μας και ακολουθώντας τις βασικές αρχές ασφαλείας.

Πώς και πότε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει συγκατάθεσης, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν.

Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε βάσει άλλης νομικής βάσης, από τη συγκατάθεση (δηλαδή ιδίως, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης, νομικής υποχρέωσης ή για άλλους λόγους αναφερόμενους στους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς).

Είμαι υποχρεωμένοςνα παρέχω τα δεδομένα μου προσωπικούχαρακτήρα;Τι γίνεται αν δεν παρέχω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μας τα παρέχετε οικειοθελώς.

Γ ια την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας, την διεκπεραίωση των απαιτήσεών σας ή την εκπλήρωση των νόμιμων υπηρεσιών μας, ωστόσο η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες χωρίς τη διαβίβαση και την επεξεργασία των δεδομένων.

Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την προστασίατων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Σε σχέση με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία ιδίως τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • το δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • το δικαίωμα υποβολής ένστασης ή καταγγελίας κατά της επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
 • το δικαίωμα ενημέρωσης για παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων (το δικαίωμα στη «λήθη»).
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.uoou.cz).
 • ενδεχομένως να απευθυνθείτε με την απαίτηση προστασίας της προσωπικότητας στο αρμόδιο δικαστήριο.

Τι σημαίνει, ότι έχετε δικαίωμα αντίρρησης;

Σε περίπτωση, που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση του λεγόμενου έννομου συμφέροντος, είναι δυνατή η προβολή λεγόμενης αντίρρησης έναντι της τέτοιας επεξεργασίας. Θα την αξιολογήσουμε και σύμφωνα με αυτό (δεν) θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ανάλογα. Σε περίπτωση, που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (για παράδειγμα των newsletter σε πελάτες), αξιολογούμε πάντα την ένσταση ως δικαιολογημένη και σταματάμε τη διανομή.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή την επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο gdpr@intexcompany.gr ή γραπτώς στη διεύθυνση: Benešovská 1863/23, 101 00 Praha (Πράγα), προς τα χέρια του υπεύθυνου προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε την κατάλληλη απόδειξη της ταυτότητάς σας, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο ασφαλείας, για να αποτρέψουμε την πρόσβαση των μη εξουσιοδοτημένων προσώπων προς τα προσωπικά σας δεδομένα.