Πού μπορώ να βρω τον κωδικό προϊόντος?

Αριθμός καταλόγου

Υδρομασάζ PureSpa

Φουσκωτή μπανιέρα με υδρομασάζ

Τον αριθμό καταλόγου μπορείτε να τον βρείτε είτε στον κατάλογο προϊόντων της Intex είτε στην αυτοκόλλητη ετικέτα στο κάτω μέρος του τμήματος του κινητήρα.

Τμήμα κινητήρα, Πίνακας ελέγχου

Αριθμός καταλόγου – στην ίδια θέση με τη φουσκωτή μπανιέρα

Άλλα εξαρτήματα

Αριθμός καταλόγου – στην ίδια θέση με τη φουσκωτή μπανιέρα

Φουσκωτές βάρκες

Ο αριθμός καταλόγου βρίσκεται πάνω από τον γραμμωτό κώδικα (πάνω από το EAN). Ενδεχομένως στο τιμολόγιο.

Φουσκωτά κρεβάτια

Ο αριθμός καταλόγου βρίσκεται πάνω από τον γραμμωτό κώδικα (πάνω από το EAN). Ενδεχομένως στο τιμολόγιο.

Paddleboards (SUP)

Ο αριθμός καταλόγου βρίσκεται πάνω από τον γραμμωτό κώδικα (πάνω από το EAN). Ενδεχομένως στο τιμολόγιο.

Swingset Κούνιες

Ο αριθμός καταλόγου βρίσκεται πάνω από τον γραμμωτό κώδικα (πάνω από το EAN). Ενδεχομένως στο τιμολόγιο.

Χλωριωτές και φιλτραρισμός

Αντλία με φίλτρο άμμου και χλωριωτή

Αντλία με φίλτρο άμμου

Χλωριωτής

Ο αριθμός καταλόγου βρίσκεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα στο κάτω μέρος του φίλτρου ή στο τιμολόγιο.

Αντλία με φίλτρο κασέτα

Ο αριθμός καταλόγου βρίσκεται στο τιμολόγιο.

Οζονιστήρας

Ο αριθμός καταλόγου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος στην ετικέτα δίπλα στο γραμμωτό κώδικα.

Κωδικός παραγωγής

Υδρομασάζ PureSpa

Φουσκωτή μπανιέρα με υδρομασάζ

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται γύρω από τη βαλβίδα στο πλάι της φουσκωτής μπανιέρας υδρομασάζ.

Τμήμα κινητήρα, Πίνακας ελέγχου

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα στη βάση του τμήματος του κινητήρα.

Άλλα εξαρτήματα

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται κάτω από την προειδοποιητική ετικέτα.

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται γύρω από τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα.

Ο κωδικός παραγωγής μπορεί να βρεθεί στο εσωτερικό της λυχνίας (όταν ξεβιδώνετε τη λυχνία από την μπανιέρα υδρομασάζ).

Υπέργειες πισίνες

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται γύρω από την είσοδο του εύκαμπτου σωλήνα στο εσωτερικό.

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται γύρω από τη βαλβίδα αποστράγγισης του νερού μέσα.

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται γύρω από τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα, στον φουσκωτό δακτύλιο.

Φουσκωτές βάρκες

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται τυπωμένος στο περίβλημα του σκάφους (στο εσωτερικό).

Φουσκωτά κρεβάτια

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται τυπωμένος στο πλευρικό μέρος του κρεβατιού δίπλα στο κείμενο προειδοποίησης.

Paddleboards (SUP)

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται στην κάτω πλευρά του paddleboard. Με τη μορφή ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ (π.χ. 20221012).

Swingset Κούνιες

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται τυπωμένος στο κουτί κοντά στον γραμμωτό κώδικα

Χλωριωτές και φιλτραρισμός

Αντλία με φίλτρο άμμου και χλωριωτή

Αντλία με φίλτρο άμμου

Χλωριωτής

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα στο κάτω μέρος του προϊόντος δίπλα στο γραμμωτό κώδικα.

Αντλία με φίλτρο κασέτα

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Οζονιστήρας

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα στο κάτω μέρος του προϊόντος δίπλα στο γραμμωτό κώδικα.

Καθαριστής πισίνας

Ο κωδικός παραγωγής βρίσκεται στο κάτω μέρος του καθαριστή πισίνας.

Αριθμός μοντέλου

Υδρομασάζ PureSpa

Φουσκωτή μπανιέρα με υδρομασάζ

Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στη μεγάλη λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα στο τμήμα του κινητήρα.

Τμήμα κινητήρα, Πίνακας ελέγχου

Αριθμός μοντέλου – στο ίδιο σημείο όπως στη φουσκωτή μπανιέρα

Άλλα εξαρτήματα

Αριθμός μοντέλου – στο ίδιο σημείο όπως στη φουσκωτή μπανιέρα

Paddleboards (SUP)

Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στο πλευρικό μέρος του paddleboard.

Χλωριωτές και φιλτραρισμός

Αντλία με φίλτρο άμμου και χλωριωτή

Αντλία με φίλτρο άμμου

Χλωριωτής

Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στην ασημένια ετικέτα στο πίσω μέρος του προϊόντος (ο αριθμ. μοντέλου αναγράφεται στην επάνω δεξιά γωνία).

Αντλία με φίλτρο κασέτα

Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος

Οζονιστήρας

Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος στην ετικέτα.

Τεχνικός κωδικός

Υπέργειες πισίνες

Ο τεχνικός κωδικός αναγράφεται κοντά στο κείμενο προειδοποίησης.