ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

3ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών - Δράμας, Κεντρική Μακεδονία
621 00 Σέρρεσ