ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

JUMBO

Παραλιακός δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας, Περιοχή Λειβαδιών
6030 Λαρνακα