ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

JUMBO

26ης Οκτωβρίου 43 κ΄ Κεφαλληνίας
54627 Θεσσαλονίκη Λιμανι